Definicja i rodzaje lokat bankowych

rodzaje lokatLokaty bankowe to najbezpieczniejsza forma oszczędzania, dostępne praktycznie dla wszystkich i oferowane przez wszystkie niemal instytucje finansowe. Jednak wybierając określoną ofertę powinniśmy kierować się nie tylko wysokością oprocentowania, ale przede wszystkim dostosowaniem rodzaju lokaty do naszych potrzeb i oczekiwań.

 

Chodzi na przykład o to, ze decydując się na depozyt terminowy, musimy mieć pewność, że przez ten czas ulokowane pieniądze nie będą nam potrzebne. Jeśli natomiast chcemy mieć je przynajmniej częściowo do dyspozycji, może lepiej będzie wybrać lokatę progresywną.

Czym zatem jest lokata i jakie jej rodzaje mamy do dyspozycji w polskich bankach?

 

Otóż w języku finansowym bywa ona nazywana depozytem bankowym (definicja lokaty) z tego względu, że klient, powierzając bankowi swoje pieniądze, oddaje je jakby na przechowanie, a więc w depozyt, w zamian za to uzyskując pewne korzyści w postaci odsetek od zdeponowanych środków finansowych.

 

Wysokość oprocentowania może być stała, uzgodniona na początku, bądź zmienna, zależna od sytuacji finansowej w kraju.

Większość zawieranych przez klientów umów dotyczy tradycyjnych lokat terminowych, tak zwanych krótkoterminowych, czyli na okres maksymalnie trzech lub ośmiu miesięcy oraz długoterminowe, powyżej dwunastu miesięcy.

 

Innym istotnym elementem może być kwestia odnowienie lub nie lokaty po upływie określonego terminu. Poza tym przy zawieraniu umowy określa się wysokość oprocentowania i częstotliwość naliczania odsetek, niekiedy także możliwość wcześniejszej rezygnacji. W większości wypadków jednak w takiej sytuacji następuje tylko wypłata kapitału, bez przewidywanych umową odsetek.

Inny rodzaj lokat to lokata progresywna, dedykowana osobom, które z góry zakładają możliwość rozwiązania umowy przed upływem określonego terminu. Zakłada ona wypłatę ulokowanych środków oraz odsetek naliczonych na bieżąco, to jest do dnia rozwiązania umowy. Jest jednak rzeczą oczywistą, że zysk nie będzie tutaj taki sam, jak w przypadku tradycyjnej lokaty, a w pierwszych miesiącach będzie w ogóle bardzo znikomy, podobnie zresztą będzie wtedy, gdy na lokacie mamy niewielką sumę, wyższe oprocentowanie byłoby możliwe tylko w długim terminie.

Najwyżej oprocentowane mogą być tak zwane lokaty strukturyzowane, w których jednakże klient ma gwarancję wypłaty jedynie własnego kapitału, wiążą się bowiem z określonym ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *