Wybór rodzaju oprocentowania lokat w praktyce

wybór oprocentowaniaBanki to nie tylko instytucje udzielające kredytów czy pożyczek, poprzez różne instrumenty finansowe umożliwiają również korzystne lokowanie i pomnażanie pieniędzy. Coraz więcej osób korzysta na przykład z różnego rodzaju depozytów oprocentowanych, które w odróżnieniu od innych form powiększania kapitału, są bezpieczne i gwarantują pewny zysk.

 

Terminowe lokaty bankowe, bo o nich mowa, są dobrym sposobem lokowania pieniędzy, gdyż nawet stosunkowo niewielkie oprocentowanie jest wyższe niż stopień inflacji, zatem trzymanie pieniędzy na lokacie chroni nasze oszczędności przed deprecjacją.

Lokaty bankowe mogą być jednak oprocentowane w różny sposób, tak więc  przy ich zakładaniu warto z góry wiedzieć, na jaką formę kapitalizacji odsetek powinniśmy się zdecydować.

Oprocentowanie stałe

Lokaty krótkoterminowe, do 12 miesięcy, podlegają z zasady oprocentowaniu stałemu, to jest określonemu z góry, przy zawieraniu umowy i obowiązującemu przez cały czas jej trwania. Taka określona na początku stopa procentowa pozwala na wyliczenie samemu wysokości zysku osiągniętego na koniec umowy. Jest to rozwiązanie z pewnością bardziej bezpieczne, eliminuje bowiem wszelkie ryzyko utraty zysku, bez względu na otoczenie zewnętrzne, to jest sytuację gospodarczą, wzrost czy recesję, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych ogłaszanych przez bank centralny. Warte są zatem zainteresowania szczególnie wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna nie rokuje najlepiej.

W internecie można znaleźć kalkulatory, dzięki którym da się wyliczyć wysokość zysku na określonej lokacie przy uwzględnieniu czasu trwania, wielkości wpłaty i wysokości odsetek.

Oprocentowanie zmienne

Drugim rodzajem stosowanego w polskich bankach oprocentowania lokat jest oprocentowanie zmienne, dotyczące depozytów długoterminowych, powyżej roku. W tym przypadku nie da się z góry wyliczyć spodziewanych zysków, albowiem w znacznym stopniu zależy to od wysokości obowiązujących wszystkie banki i instytucje finansowe stóp procentowych, które decyzją NBP mogą być okresowo wyższe lub niższe.

Zatem na lokatach z oprocentowaniem zmiennym można zarobić więcej niż w przypadku procentu stałego, ale też można zarobić mniej, z tego punktu widzenia procent zmienny jest nieco bardziej ryzykowny niż stały, ale też ma większy potencjał zarobkowy. Musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że ryzyko jest wkalkulowane w tego rodzaju lokatę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *